Paslaugos

Biurai

Integruota kenkėjų kontrolė

Maisto perdirbimo aplinkoje būtina kokybiška kenkėjų kontrolė. Kenkėjų antplūdis gali kelti pavojų jūsų produktui ir jūsų įmonės reputacijai, nes niekas nenori rasti kažko produkte, ko nėra etiketėje. Tačiau kenkėjų valdymas tokioje aplinkoje taip pat yra labai jautrus. Reikia imtis specialių atsargumo priemonių, kad kenkėjų kontrolė nekeltų grėsmės maisto saugai. Norėdami geriau kontroliuoti kenkėjus, kartu atsižvelgiant į jautrius maisto įmonės aplinkosaugos poreikius, turite taikyti integruotosios kenkėjų kontrolės (IKK) principus.

UAB „Profilaktinė dezinfekcija“ teikia integruotą kenkėjų kontrolės paslaugą. Tai nenutrūkstamas kenkėjų kontrolės valdymo procesas (nėra vienkartinė paslauga) , kurio metu naudojamos aplinkai draugiškos priemonės, įvairus inventorius ir spąstai, siekiant kuo mažiau naudoti chemijos. 

Integruota kenkėjų kontrolė apima septynis žingsnius:
Tikrinimas. Kiekvieno vizito metu mūsų specialistai įdėmiai apžiūri patalpas, siekiant nustatyti visus galimus kenkėjų patekimo į patalpas taškus (kelius), maisto šaltinius, kurie gali privilioti tiek graužikus, tiek ropojančius ar skraidančius vabzdžius. Tai kertinis akmuo atliekant integruotą kenkėjų kontrolę. 

Prevenciniai veiksmai. Reguliarus vizitavimas leidžia imtis priemonių, kurios užkerta kelią kenkėjų atsiradimui. Šiame žingsnyje labai svarbų vaidmenį atlieka sanitarija. 

Indentifikavimas. Kiekviena kenkėjų rūšis turi skirtingą elgseną, todėl prieš imdamiesi naikinimo darbų, mūsų specialistai nustato kenkėjų rūšį, po to yra parenkamas efektyviausias ir saugiausias aplinkai naikinimo metodas.

Analizė. Po kenkėjų indentifikavimo, atliekame analizę, kurios metu nustatomos priežastys, nulėmusias kenkėjų atsiradimą patalpose (maisto šaltinis, vanduo, kenkėjų patekimo kelias).

Naikinimas. Integruotoje kenkėjų kontrolės paslaugoje stengiamasi naudoti kuo mažiau cheminių priemonių, kenkėjus gaudant įvairias spąstais, lipniomis gaudyklėmis. Tik esant situacijai, kai nėra kitos galimybės kenkėjus išnaikinti, pasitelkiamas cheminis naikinimas. Kiekvieną naikinimą atliekame savalaikiai ir saugiai.

Stebėjimas. Kadangi kenkėjų naikinimas yra nuolatinis procesas, įmonės specialistas kiekvieno vizito metu atlieka kenkėjų aktyvumo ir buvimo požymių stebėjimą (monitoringą) patalpose. Nustačius kenkėjų buvimo požymius yra nedelsiai imamasi naikinimo priemonių.  Tai pat stebėjimas leidžia įvertinti kenkėjų naikinimo efektyvumą. 

Dokumentacija. Parengiame individualią kenkėjų kontrolės programą. Sudarome išdėstytų priemonių ir inventoriaus planą. Kiekvieno vizito metu specialistas užpildo kenkėjų stebėjimo ir naikinimo darbų atlikimo žurnalą, kuriame atsispindi apsilankymų dažnumas objekte, atlikti darbai, nustatyti kenkėjai. Parengiame kenkėjų aktyvumo analizę, pateikiame pasiūlymus ir rekomendacijas. Klientui pageidaujant parengiame specialisto (biologo0 ataskaitą. 

 

Vabzdžių kontrolė (dezinsekcija)

Skraidantys ir ropojantys vabzdžiai yra neatsiejama mūsų pasaulio dalis. Vabzdžių sukuriama nauda yra nepamatuojama. Tačiau tarp visų rūšių vabzdžių yra tų, kurie sėkmingai prisitaiko gyvuoti šalia žmogaus ir savo buvimu gali kelti grėsmę žmogaus sveikatai, vykdomai veiklai. Jie užteršia maisto produktus, platina infekcines ligas.
 UAB „Profilaktinė dezinfekcija“ specialistai padės Jums išspręsti vabzdžių keliamas problemas. Vabzdžių naikinimas atliekamas ne tik pastato viduje, tačiau ir apie pastato ir teritorijos perimetrą.  

Kodėl reikia naikinti vabzdžius:
Greitai veisiasi. Priklausomai nuo vabzdžio rūšies, patelės per savo gyvenimą padeda didelį kiekį kiaušinėlių (iki 1000).
Užteršia maistą. Tam tikros skraidančios ar ropojančios vabzdžių rūšys prieš patekdamos ant švaraus paviršiaus ar maisto produktų, prieš tai pabuvoja ant pūvančių, nešvarių ir užterštų paviršių (šiukšliadėžės, mėšlo krūvos, gendantys produktai ir t.t.). Kontaktuodami su paviršiais, vabzdžiai savo išmatomis užteršia produktus. 
Platina ligas. Vabzdžiai gali perduoti patogeninius mikroorganizmus, kurie sukelia E. coli, Salmonelą ir kitas infekcijas. Platinamos ligos gali sukelti apsinuodijimą, alergijas ar net kvėpavimo takų infekcijas.
Gali pakenkti reputacijai (įvaizdžiui). Klientui pastebėjus vabzdžius ant produkcijos ar patalpose, sukyla neigiamos emocijos. Ko pasekoje padidėja tikimybė prarasti kliento pasitikėjimą ar net patį klientą.

UAB „Profilaktinė dezinfekcija“ specialistai parengs individualią ropojančių ir skraidančių  kontrolės programą atitinkanti Jūsų įmonės poreikius. 

UAB „Profilaktinė dezinfekcija“ kontrolę apimą:
Inspekcija
Pirmojo apsilankymo metu specialistas patikrins pastato viduje vabzdžių aktyvumo požymius, tokius kaip išmatos, lizdai, pažeista produkcija, vizualinis vabzdžių nustatymas. Atliks išsamią analizę ir pritaikys efektyviausią vabzdžių naikinimo programą. Bus sudarytas kenkėjų kontrolės inventoriaus ir priemonių išdėstymo planas.

Sanitarija
Klientams pateikiame išsamias sanitarijos gaires ir rekomendacijas, kurios padės pašalinti priežastis nulemiančias skraidančių ir ropojančių vabzdžių atsiradimą patalpose. 

Nuolatinė stebėsena ir priežiūra
Reguliariai stebėsime jūsų patalpas. Stebėjimas leidžia greičiau aptikti patalpų užkrėstumą  vabzdžiais. Atsiradus ropojantiems ar skraidantiems vabzdžiams nedelsiant imamasi priemonių, kad užtikrintumėme vabzdžių kontrolės programos veiksmingumą ir esant poreikiui programa yra pakoreguojama. 
Siekiant maksimalaus efektyvumo mažinant vabzdžių populiaciją specialistai parinks aplinkai draugiškas lipnias priemones, inventorių (lipnūs šviesos spąstai, trenkiantys šviesos spąstai, tinkleliai), mechanines priemones su jauku, profesionaliam naudojimui skirtus insekticidus, leidžiančius saugiai kontroliuoti ropojančius ir skraidančius vabzdžius.
Po vabzdžių naikinimo, patalpos bus toliau stebimos naudojant aplinkai draugiškas lipnias priemones. 
UAB „Profilaktinė dezinfekcija“ specialistams parinkus priemones ir inventorių, Jūsų įmonės vykdoma veikla bus apsaugota nuo tokių vabzdžių kaip tarakonai, musės, blusos , širšės ir kt.

Graužikų kontrolė (deratizacija)

Pelės ir žiurkės ne tik užteršia maistą ir platina ligas, bet ir sugadina produkciją, pakuotes, taip pat ir pažeidžia elektros instaliacijas, sugadina duris, apvadus, baldus, pažeidžia pastato apšiltinimą. Tai didžiausią materialinę žalą padarantys kenkėjai.
UAB „Profilaktinė dezinfekcija“ specialistai padės Jums išspręsti graužikų keliamas problemas. Graužikų naikinimas atliekamas ne tik pastato viduje, tačiau ir per pastato, ir teritorijos perimetrą.

Kodėl graužikus reikia naikinti:
Platina ligas. Graužikai ir jų parazitai platina daug infekcinių ligų, tokių kaip toksoplazmozė, leptospirozė, maras, salmoneliozė ir kitos ligos.
Sugadina ir užteršia maisto produktus. Graužikas pragriauždamas pakuotes fiziškai pažeidžia, sugadina maistą ir kitą produkciją. Taip pat vaikščiodamas ant paviršių, užteršia produkciją bakterijomis per šlapimą ir išmatas.
Sugadiną turtą ir pakenkia įmonės reputacijai. Klientui pamačius pelės ar žiurkės pažeistą produkciją, gyvą, bėgiojančią žiurkę, gali pakenkti Jūsų įmonės reputacijai. Graužikai dėl savo aštrių dantų gali pragriaužti beveik visas pastato dalis, medieną, betoną, pastato apšiltinimą. Sugadina elektros instaliacijas, serverių laidus. Graužikai tampa gaisro ir sprogimo kaltininkais.  
Dauginimasis. Ignoruojant pavienių graužikų buvimą, vėliau galima susidurti su nekontroliuojamu  graužikų populiacijos protrūkiu.

Kiekvienas klientas yra unikalus, todėl UAB „Profilaktinė dezinfekcija“ specialistai parengs individualią graužikų kontrolės programą, atitinkančią Jūsų įmonės poreikius. 

Graužikų kontrolę apimą:
Inspekcija
Pirmojo apsilankymo metu specialistas patikrins pastato viduje graužikų aktyvumo požymius, tokius kaip išmatos, šlapimo dėmės, pažeista produkcija, patekimo į vidų potencialiąsias vietas.  Atliks išsamią analizę ir pritaikys efektyviausią graužikų naikinimo programą. Bus sudarytas kenkėjų kontrolės inventoriaus ir priemonių išdėstymo planas.

Sanitarija
Klientams pateikiame išsamias sanitarijos gaires ir rekomendacijas, kurios padės pašalinti priežastis, nulemiančias graužikų atsiradimą ir priviliojimą.

Nuolatinė stebėsena ir priežiūra
Reguliariai stebėsime jūsų pastatus ir teritoriją. Stebėjimas leidžia greičiau aptikti graužikų buvimo pėdsakus, nei Jūsų įmonės personalas pastebi graužikų jau padarytą žalą. Atsiradus graužikų požymiams nedelsiant imamanės priemonių, kad užtikrintumėme graužikų kontrolės programos veiksmingumą ir esant poreikiui programa yra koreguojama. 
Siekiant maksimalaus efektyvumo mažinant graužikų populiaciją, specialistai parinks aplinkai draugiškas priemones, inventorių (gyvagaudžius spąstus, mechanines gaudykles, vylių stoteles) ir profesionaliam naudojimui skirtus rodenticidus įvairiose formose (pastos, granulės, vaškiniai kubeliai). Po rodenticidų panaudojimo, objektas bus toliau stebimas naudojant aplinkai draugiškas lipnias priemones. Specialistui parinkus priemones ir inventorių, Jūsų turtas bus apsaugotas nuo nepageidaujamos graužikų invazijos.

Nemalonių kvapų šalinimas (dezodoracija)

Dezinfekcija

Paukščių kontrolė

Kodėl reikalinga paukščių kontrolė:
Sumažinti pavojai sveikatai. Paukščiai perneša infekcines ligas kurios gali turėti įtakos žmonių,  naminių augintinių ir gyvūnų sveikatai. Žinoma, kad paukščiai platina daugiau nei 60 infekcinių ligų, įskaitant salmonele, histoplazmozę, meningitą ir encefalitą. Jie taip pat nešioja tokius parazitus kaip: blusos, erkės ir utėlės.
Užkirsti kelią paviršių taršai. Korozinės paukščių išmatos gali sugadinti pastato apdailą, dėl to gali tekti nuolat prižiūrėti ir remontuoti fasadą, pastato konstrukcijas. Paukščiui patekus į patalpų vidų, išmatomis gali būti užteršti įrengimai, produkcija. Susukti lizdai užkemša ventiliacines sistemas.
Sumažinta atsakomybė. Paslydus ant paukščių išmatų padidėja rizika patirti traumų. Ko pasekoje žmogus praranda darbingumą ir  patiriamas finansinis nuostolis.
Sustiprintas prekės ženklo pasitenkinimas. Gausus paukščių būrys kelia nepageidautinus garsus, kurie sudaro neigiamą įmonės įvaizdį. Taip pat  įmonės atsainų požiūrį į higieną jei klientą pasiekia išmatomis apdergta produkcija.

UAB „Profilaktinė dezinfekcija“ Jums siūlo atsakingą požiūrį į paukščių kontrolę, kuri padės išvengti atsiradusiai galimybei patirti žalą turtui  ir padidėjusiai rizikai sveikatai dėl paukščių.  

Nemokamai suteiksime  konsultaciją, kurios metu pateiksime rekomendacijas ir pasiūlymus kokiu inventoriumi  ir priemonėmis galima sudaryti nepatraukias sąlygas paukščiams buriuotis jūsų įstaigos teritorijoje ar pastatuose pritaikant pagal paukščių rūšį (balandžiai, žvirbliai, varnėnai, kirai ir kt). Pateikti atbaidymo metodai bus užtikrinantys mažiausią poveikį paukščių populiacijai ir aplinkai. UAB „Profilaktinė dezinfekcija“ specialistai atvyke atliks išsamią apžvalgą, kad įvertindami paukščių keliamą problemą, įskaitant  šėrimo, dauginimsi  ir lizdų sukimo.   

Rekomenduoja  priemonės ir inventorius apimantis paukščių kontrolės atbaidymo  ir sukuriančios nepalankias sąlygas paukščiams yra :
Repelentai, 
Fizinė kontrolė,
Elektroninis valdymas,
Mechaninės gaudyklės

Prekyba valymo dezinfekavimo priemonėmis